czcionka: największa srednia domyslna kontrast: kontrast
e-wokanda
Wyszukaj
Strona głównaInformacje podmiotoweRzecznik prasowyJednostki podległePrzydatne stronyInformacjeGalerieKontaktMapa strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
strona główna»obsługa interesantów»elektroniczna skrzynka podawcza
drukuj stronę

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. 2014, poz. 1114) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręcznia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 206. poz. 1216) - możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Apelacyjnego w Łodzi za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem:

http://epuap.gov.pl/wps/portal

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Apelacyjnego w Łodzi niezbędne jest posiadanie przez Interesanta:

  •  konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne)
  •  kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
  •  profilu zaufanego na platformie ePUAP

Formularz ogólny pisma/wniosku dostępny jest z poziomu platformy ePUAP w menu „Katalog usług” (konieczne jest odszukanie odpowiedniego formularza udostępnionego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi).
Maksymalany rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB. Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych przedstawionych TUTAJ.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Z dniem 8 września 2016 r. weszły w życie przepisy ustaw:

  • ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1311),
  • ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1358), 

zgodnie, z którymi możliwe będzie prowadzenie korespondecji elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. System teleinformatycznyc ma zostać wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym terminie trzech lat od wejścia w życie ww. ustaw.

Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu Apelacyjnego w Łodzi nie stanowi systemu teleinformatycznego opisanego w powyższych przepisach prawa.

 

 

Metryka dokumentu


Utworzył: W dniu: Opublikował: W dniu:
Przemysław Stalski 29-08-2012 Przemysław Stalski 26-01-2017
Historia zmian
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Łodzi